Beef Bourguignon

Lanzhou Beef Noodles

chow mein

Beggar's Chicken

Xinjiang DaPan Chicken

Lanzhou Ramen Noodles

Beef Curry

Dumplings

Lanzhou Beef Noodles

Fruit Punch

Xinjiang DaPan Chicken

Beggar's Chicken

Steak

Chajang Noodles

Zongzi (Traditional food for Dragon Boat Festival)

Dumplings